Broodfokken

Het lot van een broodfokteef…  🙁

Steun deze praktijk niet. Koop geen pup van dubieuze afkomst. Contacteer de rasvereniging.

Geboren worden om geld te verdienen voor een ander. Opgesloten en geïsoleerd van de wereld. In een koude, kille en liefdeloze omgeving. Kleintjes op een wereld zetten die je zelf nooit te zien krijgt. Totdat je lichaam helemaal uitgeteerd is. Daarna de schedel ingeslagen worden. Of – als je geluk hebt – een verlossend spuitje krijgen
Een broodfokker fokt honden met maar één doel voor ogen: zoveel mogelijk geld verdienen in een zo kort mogelijke tijd. Dit gaat vaak ten koste van de fysieke en mentale gezondheid van de pups die hij verkoopt. Hoe hij dat geld verdient, is dus minder belangrijk. Het maakt hem niet uit hoeveel nesten een teef krijgt, of de pups gezond zijn, of de pups een goede socialisatie krijgen en bij wie de pups terechtkomen – niet iedereen heeft het goed voor met een hond.

Bovendien zal een broodfokker zijn pups ook niet opvoeden in een huiselijke omgeving. Vaak zitten de honden achteraan in een donkere schuur of in de winkel in een glazen hokje. Honden zijn sociale wezens die nood hebben aan voldoende sociaal contact. Als pups niet voldoende gesocialiseerd worden gedurende de eerste levensweken is de kant groot dat ze uitgroeien tot mentaal gestoorde honden, die overal schrik van hebben en zelfs agressief kunnen reageren als ze ergens van schrikken. Denk maar aan de lieve labrador die plots omslaat in een gestoorde hond die het kindje van de buren aanvalt. Bij goede fokkers is de socialisatie wel belangrijk, ze zorgen ervoor dat de pups in contact komen met allerlei geluiden; bv.: stofzuiger, auto, radio, enz.. Doordat de pups die geluiden van klein af aan gewoon zijn, zullen ze later minder geneigd zijn om er bang op te reageren. Broodfokkers hebben geen tijd om die pups te socialiseren want ze hebben er veel teveel tegelijk.
Bron